• +31(0)645434778
  • info@fipplan.nl

Over fipplan

Over fipplan

Mijn naam is Esther Lok, oprichter van fipplan. Fipplan is gespecialiseerd in het geven van adviezen aan organisaties wat betreft het optimaliseren van personele planningsprocessen. Daarbij heeft fipplan extra oog voor het (in)bouwen van een flexibele schil, met aandacht voor alle planningsprocessen daaromheen, zodat een optimaal planningsresultaat wordt bereikt voor zowel medewerker als organisatie. Fipplan kan zelf ook terugvallen op een flexibele schil van specialisten, om daar waar nodig samen tot het beste resultaat te komen voor jou als klant!

Mijn werkende leven heeft altijd om planningsprocessen gedraaid. Jaren geleden als planner van radiotechnici voor het NOB. Daarna als teammanager in de ouderenzorg, waar de grote planuitdagingen bestaan uit het efficiënt inzetten van personeel bij krappe financiën, hoge kwaliteitseisen, complexe vakantieplanning en een lastige arbeidsmarkt. Als flexpoolmanager heb ik in een aantal jaar, samen met een team van planners en leidinggevende, een flexbureau vanaf projectplan en implementatie (incl. softwarepakket) tot een pool van 650 medewerkers opgebouwd. Hier heb ik ervaren wat een stabiele grote flexpool kan doen voor de hele organisatie. Niet alleen op het gebied van de verbeterde bedrijfsresultaten en de positieve effecten op medewerkers, maar ook op het gebied van profilering in de regio voor de gehele organisatie. Daarnaast bewijst een gezonde flexpool ook zijn meerwaarde bij de doorstroom en het behoud van eigen medewerkers, als kweekvijver voor nieuwe medewerkers en als stevige concurrent van externe partijen (uitzendbureaus).

Mijn enthousiasme en overtuiging dat een gedegen flexibele schil, met ondersteuning van goede software, en een effectief planproces een organisatie op alle vlakken verder helpt, maakt dat ik fipplan ben gestart, om zo andere bedrijven te ondersteunen bij het maken van deze transitie.

Opleidingen: HBO Verpleegkunde, Master Philosophy of Management & Organisation

Zie voor al mijn werkervaring https://www.linkedin.com/in/esther-lok-17b55a25/